Мэдэхэд илүүдэхгүй №3: Газын шүүр

Газ автомашины түлшний систем нь бензин болон дизель машиныг бодвол бохирдол бага байдаг ч газын шүүрийн норматив дунджаар 25000 км буюу жилд 1 удаа солих шаардлагатай байдаг. Солих хугацаа өнгөрвөл форсунк /sonata 6,7/ редуктор зэрэг эд ангиуд бохирдон асахгүй болох, хааз авахгүй болох, галаар буудах, доголдох гэх мэт гэмтлүүд гарч эхэлдэг. Бөглөрч бохирдсон газын шүүрнээс төмрийн үртэс шиг бохирдол гардаг нь вагон цистернээр тээвэрлэгдэн ирж байгаатай холбоотой тул энэхүү бохирдлыг жолооч өөрөө хянах боломжгүй юм. Тиймээс газын шүүрийг хугацаанд нь солиж байвал түлшний систем дахь гэмтлийг даруй бууруулдаг.
Газын шүүрийг хугацаанд нь солисноор:
1. Газ насостой автомашины насосны ашиглалтын хугацааг уртасна.
2. Форсунк болон редукторын ажиллагааг хэвийн байлгана.
3. Хүч авалт сайжирна.
4. Түлш зарцуулалтыг хэвийн хэмжээнд байлгана.

Leave a Comment