МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

ЮНИГАЗ ХХК-ИЙН ЭРХЭМ ХЭРЭГЛЭГЧ, ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ ТАНАА

2016-12-08 10:55:59.0
Хэрэглэгч Та бүхэнд сайн чанарын хийн түлшийг найдвартай, тасралтгүй ханган нийлүүлэхээр Бид хичээн ажиллаж байгаа ч газрын тосны үнэ, валютын ханшны өсөлт зэргээс хамааран ОХУ-аас импортлож буй хийн түлшний үнэ сүүлийн саруудад тогтмол өссөөр байна. Үүний улмаас бид хийн түлшний үнээ нэмэхээс өөр аргагүйд хүрсэн тул Та бүхнээс хүлцэл өчиж байна.

ЮНИГАЗ ХХК-ИЙН ЭРХЭМ ХЭРЭГЛЭГЧ, ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ ТАНАА

2016-11-14 19:46:55.0
Хэрэглэгч Та бүхэнд өндөр чанарын хийн түлшийг найдвартай, тасралтгүй ханган нийлүүлэхээр Бид хичээн ажиллаж байгаа ч газрын тосны үнэ, валютын ханшны өсөлт зэргээс шалтгаалан ОХУ-аас импортлож буй хийн түлшний үнэ сүүлийн саруудад тогтмол өсч байна. Үүнээс шалтгаалан бид хийн түлшний үнээ нэмэхээс өөр аргагүйд хүрсэн тул Та бүхнээс хүлцэл өчиж байна.

ЮНИГАЗ ХХК-ИЙН ЭРХЭМ ХЭРЭГЛЭГЧ, ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ ТАНАА

2016-11-14 19:46:51.0
Хэрэглэгч Та бүхэнд өндөр чанарын хийн түлшийг найдвартай, тасралтгүй ханган нийлүүлэхээр Бид хичээн ажиллаж байгаа ч газрын тосны үнэ, валютын ханшны өсөлт зэргээс шалтгаалан ОХУ-аас импортлож буй хийн түлшний үнэ сүүлийн саруудад тогтмол өсч байна. Үүнээс шалтгаалан бид хийн түлшний үнээ нэмэхээс өөр аргагүйд хүрсэн тул Та бүхнээс хүлцэл өчиж байна.