Хүний нөөц

“Зөв хий” -г түгээгч, ногоон эрчим хүч үйлдвэрлэгч “Юнигазчууд” бид үйл ажиллагаагаа найдвартай, чанартай, зөв хийдэг, зөв хандлага харилцаатай, зөв хүндлэл, ёс зүйтэй, зөв хамт олон бөгөөд ажлаа чин сэтгэлээсээ “Зөв хий”-дэг.

"Юнигаз" ХХК -д ажилласнаар

Өнөөдөр “Юнигаз” ХХК 5 албанд компанидаа эзний сэтгэлээр ханддаг, дайчин шаргуу, мэргэжил, ур чадвар өндөр, нэгэн зүгт харж чаддаг 220 гаруй ажилтантайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Эрч хүчтэй, чадварлаг хамт олонтой хөл нийлүүлэн алхана.

Өсөж хөгжих ижил тэгш боломжийг хүртэнэ.

Шинэ санал санаачилгаа дэмжүүлэх боломжтой.

Гүйцэтгэлээ шударгаар үнэлүүлж, өрсөлдөхүйц цалин, урамшуулал авна.

Жил бүр эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт орж, нийгмийн, эрүүл мэндийн, гэнэтийн ослын даатгалд бүрэн хамрагдана.

Мэргэшүүлэх, ур чадвар нэмэгдүүлэх, хувийн хөгжлийн сургалтуудад тогтмол хамрагдана.

Хуримаа хийх, шинэ хүүхэдтэй болох, эсвэл ар гэрийн гачигдалтай үед байгууллагаас тэтгэмж, тусламж авах боломжтой.

Компанийнхаа соёл урлаг, спорт, чөлөөт цагийн арга хэмжээнүүдэд жилийн турш хамрагдана.

Компанийн хувьд ажилтнуудынхаа өсөн хөгжих боломжийг нэн тэргүүнд эрхэмлэн, гадаад, дотоодын сургалтад тогтмол хамруулж, ажиллах таатай орчинг бүрдүүлэн, зах зээл дээрх өрсөлдөхүйц цалин урамшуулал олгон, “Зөв ажилтан” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, ажилтнуудаа илүү аз жаргалтай ажиллаж, амьдрахад нь хөтлөхийг хичээдэг.

Бид үр дүнд хүрэхийн төлөө найрсгаар хамтран ажилладаг, санаачлагч, манлайлагч, өөриймсөг хандлагатай, өөрийгөө болон бусдыг хөгжүүлэгч, туслагч хамт олон байхыг эгнэгт эрмэлзэн, компанийнхаа алсын хараа, зорилго, зорилтыг эрхэмлэн ажилладаг юм.

Сонгон шалгаруулалтын явц

Ажил горилогч бүр шударга, нээлттэй, ил тод зарчмаар сонгон шалгаруулалтад оролцдог.
01

Анкет бөглөх

Анкетыг бүрэн гүйцэд бөглөх, эсвэл zangia.mn вэбсайтаар анкетаа илгээх боломжтой.

02

Анкетын шалгаруулалт

Анкетын мэдээлэлд үндэслэн анхан шатны шалгаруулалт хийх ба шалгарсан оролцогчдыг ярилцлагад урина.

03

Эхний шатны ярилцлага

Хүний нөөцийн менежертэй ярилцана.

04

Мэргэжлийн болон ур чадварын шалгалт

Тухайн ажлын байрны онцлогоос шалтгаалж, мэргэжлийн болон бусад ур чадвар үнэлүүлэх сорил шалгалт өгнө.

05

Шийдвэрлэх ярилцлага

Чиг үүргийн болон шууд удирдлагуудтай 2-3 удаагийн ярилцлагад орно.

06

Ажлын санал тавих, ажилд авах

Ажилд авах шийдвэр гарсны дараа хүний нөөцийн менежер тэнцсэн ажил горилогчдод ажлын санал тавина.