Медиа

“Зөв хий” -г түгээгч, ногоон эрчим хүч үйлдвэрлэгч “Юнигазчууд” бид үйл ажиллагаагаа найдвартай, чанартай, зөв хийдэг, зөв хандлага харилцаатай, зөв хүндлэл, ёс зүйтэй, зөв хамт олон бөгөөд ажлаа чин сэтгэлээсээ “Зөв хий”-дэг.