Даралтат сав, шугам хоолойтой харьцаж ажилладаг ажилтнуудад зориулсан ХАБЭА - н сургалт

Та эко буюу хийн түлшийг ашиглаж заншсанаар агаарын бохирдолгүй, цэвэр тохилог орчинд сэтгэл амгалан амьдарч, ажиллах боломжтой болох төдийгүй байгальд ээлтэй, технологийн шинэ дэвшлийг өдөр бүр мэдрэх болно.

Сургалтын тухай

Шингэрүүлсэн нефтийн хийн тухай, холбоотой хууль, норм дүрэм болон даралтат сав, шугам хоолойтой харьцан ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагааны талаар ХАБЭА-н сургалтыг тогтмол зохион явуулж байна. Тус сургалтад хамрагдсанаар та хийн тоног төхөөрөмж ашиглалтын талаарх онолын мэдлэгтэй болохоос гадна эрсдлээс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх арга барилд суралцана.

  • Сургалтын хугацаа: Ажлын 1 өдөр буюу 8 цаг
  • Сургалтын төлбөр, хамтрагч байгууллага /бүтэн цагийн/: 1 хүн 80.000₮
  • Сургалтын төлбөр, бусад /бүтэн цагийн/: 1 хүн 150.000₮
  • Анги дүүргэлт: 40-50 хүн

Сургалтын хөтөлбөрт

01

Даралтат савны тухай ерөнхий ойлголт

Даралтат сав гэж юу вэ, ямар бүтэц хийцтэй байдаг талаарх ерөнхий онолын мэдлэг олгох

02

Шингэрүүлсэн нефтийн хийн ерөнхий ойлголт

Шингэрүүлсэн нефтийн хийн онцлог шинж чанарын талаарх ерөнхий онолын мэдлэг олгох

03

ШНХийн норм дүрмийн ойлголт

Хийн системийн төлөвлөлт, угсралт, суурилуулалтын ажлыг ямар хууль, дүрэм, стандарт баримтлан хийдэг талаарх ерөнхий онолын мэдлэг олгох

04

Даралтат савтай харьцан ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагаа

Хийн тоног төхөөрөмжтэй харьцаж ажиллах үед хэрхэн аюулгүй байдлаа хангаж ажиллах ерөнхий мэдлэг олгох

Сургалтанд бүртгүүлэх

Хэрэв та сургалтад хамрагдахыг хүсвэл дараах формыг бөглөнө үү. Таны бүртгүүлсэн мэдээллийн дагуу манай мэргэжилтэн ажлын 8 цагийн дотор эргүүлэн холбогдох болно.