Мэдэхэд илүүдэхгүй №13: Яндан мэдрэгч

Мэдээлэл түгээх


Яндан мэдрэгч нь яндангаар гарч буй утааны CO2 буюу нүүрсхүчлийн хийн түвшинг тодорхойлон хөдөлгүүрт орж буй түлш болон агаарын холимогийн харьцааг тохируулж өгөх үүрэгтэй. Газан хөдөлгүүрт машины хувьд яндан мэдрэгч маш чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Sonata 5, Santa Fe зэргийн редуктортай машинууд 1 ширхэг яндан мэдрэгчтэй байдаг бол форсунк системтэй Sonata 6, 7, K5, k7 зэрэг машинууд хос яндан мэдрэгчтэй байдаг.

  • Яндан цоорсон, саагсан үед буруу ажиллагаатай болдог.
  • Залгуур хөндийрсөн, норсон үед гэмтэл гарч болно.
  • Ашиглалтын хугацаа дууссанаас ажиллагаагүй болох зэрэг эвдрэл гэмтлүүд гардаг.

Яндан мэдрэгч нь байнга утаа мэдэрч байдаг тул мэдрэх хэсэг нь цайвар өнгөтэй бүрхүүл үүссэн байдаг ба энэ нь ажиллагааг муутгадаг талтай. Цайралт ихтэй яндан мэдрэгчтэй автомашины форсунк гэмтсэн болон очлуур муудсан байдаг.

Яндан мэдрэгчийг компьютер оношилгооны багажаар ажиллагаатай эсэхийг шалгаж болдог. Эвдрэлтэй тохиолдолд засварлах боломжгүй бөгөөд солих арга хэмжээг авна.